Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Easy Language Translate
Của Joboapps
Phải có trang web cao cấp

Easy Language Translate

Của Joboapps
Dynamically translates your store content
3.5 (6)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Easy Language Translate

    Auto translate : Automatically change the visitor country primary language
    Add global languages in your store and display your product in visitors language
    Save visitor language selection, Display the language with country flags
    Set the language widget templates, 100+ translation languages available
Easy Language Translate app is an useful translation tool that allows you to translate texts from more than 100 different languages. It has some useful features like automatic source language recognition. The Easy Language Translate app dynamically adds a customizable Google translate widget to the top right of your user screen.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI Starter

$4.39

/tháng
100+ Language Support
Auto Translate Store
Multiple Langauge Selector Layouts
No Need to Add Language Text
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix