Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Wix Music
Của Wix
Cài đặt miễn phí

Wix Music

Của Wix
Stream & sell your audio with the Wix player.
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về Wix Music

    Showcase your albums, tracks & playlists
    Sell your audio commission free
    Let listeners share your tracks on social
    Customize your player to match your site
Stream and sell your audio directly from your website with Wix Music app. Upload your tracks in WAV, FLAC, ALAC & MP3 to get your music heard, from your custom player.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix