Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Visitors Map
Của WEB-STAT
Có gói miễn phí

Visitors Map

Của WEB-STAT
Show off your site traffic on beautiful maps
Có gói miễn phí

Tổng quan về Visitors Map

    Display all your site visits on a world map
    Add the map in one click
    Choose from 24 unique map styles
    Show individual visits, visitors clusters or heat maps
Proudly show off your website’s traffic on beautiful maps. See what country visitors are coming from, when they came in & more. Just add the Live Visitors Map to your site, choose your default center and zoom, a map style you love & you're set! • Add a map in 1 click • See where your visitors are coming from with detailed location • Choose from 24 unique map styles • Choose to show individual visits, visitors clusters or heat maps • Show the locations of up to 500 visitors • Customize the look & feel of your map • New visits appear automatically on map
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng AnhTiếng Pháp
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày
GÓI Free

Miễn phí

Your last 100 visitors on a world map
Two map styles available
Choose map center and zoom
Updates with each page refresh
GÓI Premium version

$3.99

/tháng
New visitors appear automatically
Up to 500 markers on the map
27 map styles available
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix