Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Support Board
Của Support Board
Phải có trang web cao cấp

Support Board

Của Support Board
Live chat and chatbot tools
Chưa có bài đánh giá nào
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Support Board

    Live chat for real-time communication with your website's users
    Automate your customers' communication with artificial intelligence-driven chatbots
    Streamline your marketing with live chat
    Integration with WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, Twitter and more
Automate your customers' communication with artificial intelligence-driven bots and a chat system optimized for conversational marketing. Save time, increase revenues, and use the software you already know and love. Get the tools you need to provide excellent customer support and a stellar live chat experience. Build and launch conversational chatbots. No coding is required. Easily automate customer service. Increase revenues, generate leads and improve sales workflows with our innovative marketing tools.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Basic

Miễn phí

50 messages a month and 1 agent
GÓI 5000 messages a month

$4.16

/tháng
5000 messages a month
2 agents
GÓI 7000 messages a month

$5.83

/tháng
7000 messages a month
2 agents
GÓI 10000 messages a month

$8.33

/tháng
10000 messages a month
3 agents
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Support Board.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix