Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Spotify Player
Của Wix
Cài đặt miễn phí

Spotify Player

Của Wix
Stream music with the Spotify Player
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về Spotify Player

    Stream music from Spotify directly on your Wix site
    Showcase your favorite tracks and public and private playlists
    Search for Spotify content by artist, album, track and more
    Offer the Spotify Player on your web and mobile sites
Let your fans and site visitors stream music directly from your website with the Spotify Player. Simply add the Spotify Player to your Wix website and choose what you want to play. The Spotify Player allows your visitors to play music from the Spotify platform without having to leave your site. Use it to showcase your own music or the public and private playlists you’ve curated on Spotify.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix