Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
SoundCloud
Của Wix
Cài đặt miễn phí

SoundCloud

Của Wix
Bring SoundCloud to your site in a click.
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về SoundCloud

    Bring the best of SoundCloud to your site
    Add your tracks directly from SoundCloud
    Let fans listen, download & share your music
    Customize the look of your player
Share your favorite music from SoundCloud on your site. This stunning player makes it easier than ever to add any track or playlist. Just paste a URL or embed code from SoundCloud, and connect in a click.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix