Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Smart Social Icons
Của Dockvine
Có gói miễn phí

Smart Social Icons

Của Dockvine
Turn visitors into customers
Có gói miễn phí

Tổng quan về Smart Social Icons

    Let visitors browse your social pages without leaving your website
    Customize social icon color scheme
    Grow your social media following
    Connect all popular social networks
What happens when visitors click your social media links? They're bounced to a new window! That means fewer visitors stay on your website to buy your products and services. Smart Social Icons solves this problem by letting visitors browse and follow your social pages without clicking away to a new window. Keep more visitors on your website so they turn into customers.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI Dockvine Premium

$3.25

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix