Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
SimplyProfit
Của Zapfor Apps
14 ngày dùng thử miễn phí

SimplyProfit

Của Zapfor Apps
Add costs, expenses and track profits.
Chưa có bài đánh giá nào
14 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về SimplyProfit

    Save time managing product costs
    Track operating expenses
    Automate profits calculation
    View profit reports anytime
One of the most important metrics in a business is how profitable it is. In the simplest term, profit is calculated by subtracting product costs and operating expenses from sales revenues. While your online store does a very good job in tracking your sales revenues, it does not track your product costs and operating expenses. SimplyProfit fill this gap by letting you: - Add costs to your products. - Pull advertising spend data from Facebook Ads and Google Ads. - Add one-off or recurring expenses. - View how profitable your store is. You can view profit reports for sales, products, etc easily with just a few steps. Knowing when your store is performing well or which products are most profitable can help you make better business decision. Add to your store for 14 days free trial!
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Professional

$4.69

/tháng
One simple plan. Unlimited everything!
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix