Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Reperks: Rewards & Loyalty
Của OnVoard
Phải có trang web cao cấp

Reperks: Rewards & Loyalty

Của OnVoard
Re-inventing rewards loyalty program. EU Hosted.
4.2 (9)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Reperks: Rewards & Loyalty

    Zero Maintenance: As seller, you only need to setup once and Reperks will help you sell your deals.
    Zero Code Installation: One-click widget installation that just works
    Auto-Generated Coupons: Coupon codes are automatically generated for each deal and reward.
    Full Language Customizations: Translate widget to any languages, even Na'vi!
With Reperks, merchants can easily setup powerful and highly customizable rewards loyalty program to retain customers and increase lifetime value. Reperks Differentiation: Campaigns One of Reperks biggest differentiation is that merchants can easily setup campaigns to boost store engagement. Below are examples of campaigns you can setup with Reperks - Seasonal Campaigns - Give additional 100 points when customer spent more than $200 during month of August - Product Campaigns - Give additional 100 points when customer purchase any products with name containing "Jacket" during month of August. - Bonus Campaigns - Give 100 bonus points when reviews are submitted with photo/video. - Discount Code Campaigns - Give additional 100 points when customer placed an order of at least $100 and used discount code "100POINTSAUGUST". - Milestone Campaigns - Give 500 points when customer hit $1000 lifetime spent with store. Migrating from Other Rewards Loyalty Program Reperks allows you to import existing members data and points via CSV. For GDPR, our servers and data are hosted in EU.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Basic

$7.9

/tháng
Up to 200 orders per month
GÓI Essential

$14.9

/tháng
Up to 500 orders per month
GÓI Pro

$29.9

/tháng
Up to 1500 orders per month
GÓI Enterprise

$49.9

/tháng
Unlimited orders
Access to all features with no limits
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi OnVoard.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix