Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
QB Desktop Sync by Webgility
Của Webgility INC
Từ $139,00/tháng

QB Desktop Sync by Webgility

Của Webgility INC
Post orders to QuickBooks Desktop in real time
4.0 (4)
Từ $139,00/tháng

Tổng quan về QB Desktop Sync by Webgility

    Real-time accounting automation posts orders to QuickBooks Desktop automatically.
    Multichannel inventory keeps counts and prices consistent between stores and QuickBooks.
    Shipping automation estimates costs, prints labels, and sends tracking automatically.
    Dropshipping automation generates PO’s and sends packing slips to vendors automatically.
Webgility Webgility’s real-time accounting automation connects your Wix store, marketplace accounts, and shipping platforms to QuickBooks Desktop Pro, Premier, or Enterprise. Automation works around the clock, syncing orders, refunds, taxes, item counts, and more from all your ecommerce channels to QuickBooks, so you don’t have to. Reduce errors from manual data entry, avoid overselling, forecast inventory, stay ahead of demand and on top of new orders, and never worry about the accuracy of your books.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Pro

$109

/tháng
Automate Ecommerce Accounting
One-way sync inventory
Record online sales
Record marketplace fees
GÓI Advanced

$199

/tháng
All Pro plus
Automate Items, Multiple Warehouses
Automate Inventory and Pricing
Automate Online Product Listings
GÓI Premium

$399

/tháng
All Advanced Plan plus
Advanced Inventory, Pricing Management
Automate Fulfilment and Purchasing
Automate Customer Management
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Webgility INC.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix