Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Quick Form
Của Artwaresoft
Có gói miễn phí

Quick Form

Của Artwaresoft
Quickly create an online form for easy contact
Có gói miễn phí

Tổng quan về Quick Form

    Allow your users to make contact easily
    Give your users unique and fresh designs
    Understand your visitors
    Target your users by analyzing responses
Let your users easily contact you, register for an event, ask for price quotes and more in a few simple clicks. Then target your users based on their responses!
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

Easy To Use
Customizable
GÓI Quick Form

$1.7

/tháng
Unlimited Number Of Emails
Watch all emails in a spreadsheet
Easy To Use
Customizable
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix