Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Prodigi Print on Demand
Của Prodigi Ltd
Cài đặt miễn phí

Prodigi Print on Demand

Của Prodigi Ltd
Connect to Prodigi for automated fulfillment
2.3 (4)
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về Prodigi Print on Demand

    Connect your store to Prodigi
    Configure your products for automated fulfillment
    Save time with auto-order updates
Sell custom merchandise worldwide and scale your business at speed with Prodigi's print on demand app. Designed to make fulfillment of your print on demand orders friction free to help you to simplify your supply chain and maximise your profits. Perfect for everyone from artists and photographers to bands and major brands, it provides you with the tools to print any digital image onto any physical product and dropship it anywhere in the world. Supported by a global fulfilment network, Prodigi is integrated with 50+ print facilities in 10+ countries.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Print on Demand Plan

Pay as you go

Free to use platform
No upfront costs
Pay only for what you sell
No minimum order quantities
So sánh tất cả các gói

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix