Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Pixel Conversion Tracking
Của Presto-Changeo
7 ngày dùng thử miễn phí

Pixel Conversion Tracking

Của Presto-Changeo
Track ad sales for Pinterest , Tiktok, Twitter
4.9 (8)
7 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Pixel Conversion Tracking

    Analyze and measure the performance of your Social Media ads
    Make more educated decisions when using promoted ads
    Track promoted ads that are converting into solid sales
    Start tracking quickly with our step-by-step instructions
What good are promoted social media ads if you cannot track their effectiveness? Analyze and measure the performance of your Pinterest, TikTok and Twitter ads with the Pixel Conversion Tracking App. Once you install the Pixel Tag, the following events will be tracked: Checkout, Add to Cart, Page Views, Product Page Views , Category Views and Search Queries. Checkout: Track promoted ads that are converting into solid sales. The data sent includes full product and cart data. Add to Cart: View which promoted ads get visitors to add products directly into their cart. This data will also start to build your target audiences. Page Views: Every page that your visitors land on will be fully tracked through the pixel. Search Queries: Track the searches of your visitors! The search text will be used to build your audiences too! All the tracked data will help you make more educated decisions when using promoted ads!
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI Starter

$2.7

/tháng
Track conversion for 1 platform
Unlimited tracking
GÓI Advanced

$3.15

/tháng
Track conversion for 2 platforms
Unlimited tracking
GÓI Professional

$3.6

/tháng
Track conversion for 3 platforms
Unlimited tracking
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix