Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
PDF: View with 3D Flip Effects
Của Certified Code
Có gói miễn phí

PDF: View with 3D Flip Effects

Của Certified Code
Fully customizable viewer with stunning effects
Có gói miễn phí

Tổng quan về PDF: View with 3D Flip Effects

    Lightning-Fast Loading: Enjoy swift document access without the wait
    No Watermarks: Say goodbye to intrusive watermarks – clutter-free viewing, even in the free version
    Immersive 3D Flips: Elevate presentations with dynamic 3D flip effects
    Responsive Design: Seamless viewing across all devices for a consistent experience
PDF: View with 3D Flip Effects Tired of slow-loading PDFs, annoying watermarks, and clunky interfaces? Introducing PDF: View with 3D Flip Effects – the solution to your document viewing headaches. Transform your document viewing – install PDF: View with 3D Flip Effects for a revolutionary experience. No more limitations, just innovation.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Starter

Miễn phí

Unlimited PDF Viewer Widgets
Unlimited PDF File Size
Customizable Basic Design
Download & Print PDF
GÓI Pro

$4

/tháng
Everything in Pro, plus:
Customizable Features & Wordings
Access to widget API (Velo)
Priority Support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix