Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Moloni Portugal
Của Moloni
Miễn phí

Moloni Portugal

Của Moloni
Automatic invoicing and stock management
5.0 (1)
Miễn phí

Tổng quan về Moloni Portugal

    Issue verified documents
    Keep your inventory synchronized between multiple stores
    Access your company documents without leaving your store
    Certified by the Portuguese Tax Authority
With Moloni you can save your time issuing invoices to your customers and focus on growing your business! All your orders will be converted automatically into certified documents and e-mailed to your customers, while also providing you access to powerful inventory synchronization tools to keep your inventory synchronized between multiple online and onsite stores.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng AnhTiếng Bồ Đào Nha
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix