Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Listing & Map
Của grinflai
14 ngày dùng thử miễn phí

Listing & Map

Của grinflai
Visualize your locations on a map and listing
Chưa có bài đánh giá nào
14 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Listing & Map

    Interactive map and listing
    Multiple map styles to choose from
    Slideshow image gallery for each location
    Address searches with the geocode search box
Elevate your website with our app that offers dual location showcasing on a map and in a listing. Engage your audience with an interactive map, image galleries, and rich text for each location. You can also upload and download locations data with a CSV file. Immerse yourself in the app firsthand by exploring our interactive demo site. * Please be advised that this app may involve additional costs. A Mapbox token is essential for app operation, and users are accountable for any expenses incurred while utilizing the third-party service.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Starter

$4.5

/tháng
Multiple map styles to choose from
Slideshow image gallery
Up to 50 locations
Geocode search
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix