Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Instant Mobile App
Của Beezer
14 ngày dùng thử miễn phí

Instant Mobile App

Của Beezer
Turn your site into an Instant Mobile App.
14 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Instant Mobile App

    Easily turn your site into a feature filled app
    Share via email, SMS and social channels
    Send unlimited push notifications to users
    Access and share analytics
Turn your website into a progressive web app: a mobile app delivered through the web. No need for your users to download it from an app store! Send push notifications directly to your users’ mobiles and easily share your app through email, SMS and social channels. The app automatically stays updated to show the most recent version of your site.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Premium

$7.99

/tháng
1 PWA
Unlimited Push Notifications
Unlimited App Users
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix