Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Inffuse Testimonials
Của inlight labs
Có gói miễn phí

Inffuse Testimonials

Của inlight labs
Beautifully designed testimonials
Có gói miễn phí

Tổng quan về Inffuse Testimonials

    Pull reviews from Facebook, Twitter or Yelp
    Testimonial submission form for your customers
    Customize colors, templates and layout
    Localize the app to your native language
Add beautifully designed testimonials to your website, and show what people are saying about your brand. It's smart, and easy to use. Give it a try now! You'll love the results!
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI Premium

$3.2

/tháng
Unlimited events
Unlimited calendar widgets
Automatic sync with external calendars
Premium support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix