Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Fraud Visitor Block & Redirect
Của Joboapps
10 ngày dùng thử miễn phí

Fraud Visitor Block & Redirect

Của Joboapps
Country & IP Block and Fraud User Redirection
Chưa có bài đánh giá nào
10 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Fraud Visitor Block & Redirect

    Easily block and redirect visitors by country, Restrict IP List
    Create unlimited block and redirect actions, Display last 7 days visitors report
    Get quality traffic, no unwanted visitor, Instant block visitors without access
    Redirect to another URL, Show blocked page
We filter visitors by the country so that visitors can visit the right store and block unwanted visitors. Prevent visitors from doing harmful things on your store or limit the countries that can reach your store, We filter visitors by the country. If you have many stores that are from different countries, then Quick Visitor Redirect/Blocker is just an app for you.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 10 ngày
GÓI Premium

$2.99

/tháng
Block & Redirect Visitors
Block Unlimited Countries & IP
Create Unlimited Rules
Support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix