Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
FlipFolio
Của Paper Temple
Có gói miễn phí

FlipFolio

Của Paper Temple
Add book-like displays with 3D page animations
Có gói miễn phí

Tổng quan về FlipFolio

    3D page animations
    Customizable book frames
    Interactive page navigation
    Fullscreen toggle to fill the entire window
Wow site visitors with a beautiful book-style image gallery. FlipFolio lets you add images to showcase your photos, art, restaurant menu, calendar, brochure, magazine and anything else you can think up.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI FlipFolio Premium

$2.5

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix