Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Elfsight WhatsApp Chat
Của Elfsight
Phải có trang web cao cấp

Elfsight WhatsApp Chat

Của Elfsight
Chat with clients via WhatsApp on your site
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Elfsight WhatsApp Chat

    Сhoose floating or embed variants of chat position
    Write your own welcome message and add a photo of chat person
    Apply chat-start triggers to open the chat window automatically
    Display the chat on all website pages, selected pages, or use exclude filter
Elfsight WhatsApp Chat is a fast way to stay always easy-to-reach for users via their favourite messenger. Embed the app on your website and use diverse display positions, choose categories of visitors that will see the chat, add your company logo and caption text, show an inviting welcome message and more. If you select one of open-chart triggers, then the chat window will automatically open and engage a user to start a conversation. Our app can become a handy tool to increase the users’ engagement and to stay connected anytime and from anywhere with your customers.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Free

Miễn phí

GÓI Basic

$5

/tháng
5,000 views
3 widgets
Basic support
Free installation service
GÓI Pro

$10

/tháng
50,000 views
9 widgets
Priority support
Free installation service
GÓI Premium

$20

/tháng
150,000 views
21 widgets
Priority support & live chat
Free installation service
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Elfsight.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix