Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Elegantsy Product Labels
Của Zendapps
Phải có trang web cao cấp

Elegantsy Product Labels

Của Zendapps
Attract Customers with Text Labels, Badges Tag
5.0 (3)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Elegantsy Product Labels

    Ready to use templates, does not require learning time.
    Set labels by product name.
    Support both images and templates.
    Bulk assigns the labels to the products.
Make your store more attractive with labels, stickers, tags, ribbons, and badges that invite customers to buy the products. Product labels are attractive app because they act in users' minds as approaches that draw their attention to a specific product, offer, or attract them, increasing their interest and willingness to buy.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 25 ngày
GÓI Premium

$5.55

/tháng
33 Types of CSS Templates
151 Types of Image Templates
Unlimited Images Upload
Unlimited Labels
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix