Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
ECPay Logistics Taiwan
Của Certified Code
14 ngày dùng thử miễn phí

ECPay Logistics Taiwan

Của Certified Code
Use automated logistics for online stores.
Chưa có bài đánh giá nào
14 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về ECPay Logistics Taiwan

    Provide logistics services through ECPay - customers can choose home delivery, supermarket pickup, cash on delivery and other delivery options.
    Centralized logistics - Unified management of waybills, and the service fee is directly charged by Green World Technology.
    Save time - no need to fill out waybills one by one, create them with one click.
Convenience store delivery and pickup, home delivery, low-temperature delivery, logistics integration at one place Assist small and medium-sized and individual household e-commerce companies to solve the problem of product shipments. Regardless of the size of the shipment, overtake or home delivery, normal temperature or low temperature, there are suitable delivery methods. Green World Technology Logistics provides members with a convenient and fast commodity delivery mechanism. At present, the supermarket pick-up service provides "FamilyMart Convenience Store" (C2C/B2C), "7-ELEVEN Supermarket" (C2C/B2C), "Laierfu" ( C2C/B2C), "OK Supermarket" (C2C), home delivery service provides "Black Cat Express" and "Chunghwa Post".
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Đài Loan.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Trung Quốc
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Premium

$39

/tháng
Create unlimited shipping links
Sync tracking number to orders
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix