Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Cooltext
Của onedot99
Có gói miễn phí

Cooltext

Của onedot99
Create impressive texts animations quickly.
Có gói miễn phí

Tổng quan về Cooltext

    Customize the Background, Color, Fonts, placements, even redirect yours Visitors via links
    Choose from 300 ready-to-use animations
    Adjust the style, direction, speed, delay and more
    Redirect you Visitors everywhere on your Website
Wow site visitors with incredible animations. CoolText lets you animate letters or words, control speed and stagger, create animation sequences and more. Simply enter your text and choose from 300s of ready-to-use animations.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI premium

$2.99

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix