Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
AnyNews
Của AnyApp.me
Có gói miễn phí

AnyNews

Của AnyApp.me
Up-to-date news based on search terms.
Có gói miễn phí

Tổng quan về AnyNews

    Up-to-date news listing
    Match news by keyword
    Multiple news stories in list or panels
    Powered by the industry-leading Microsoft Bing news
Make your website more dynamic by adding AnyNews! It's the best way to keep your website updating with new content even when you don't have time. Choose your keywords and let your site visitors stay up-to-date with the current events from the top news sources, powered by Bing News. It's never been so easy to bring freshness to your website!
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

Search any keywords
Up to 2 recent news stories
Automatically updates with recent news
GÓI Premium

$2.99

/tháng
Up to 15 recent news stories
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix