Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
AnyFile
Của AnyApp.me
Có gói miễn phí

AnyFile

Của AnyApp.me
Share and receive files
Có gói miễn phí

Tổng quan về AnyFile

    Share files with your visitors
    Receive files from your visitors
    Let your visitors share files with each other
    Integrates with Box, Dropbox, Google & way more!
AnyFile lets you and your visitors share files of any type from anywhere. Your files are hosted by cloud servers and are automatically saved across multiple data centers to ensure accessibility.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI AnyFile Hosting

$14.95

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix