Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Blog công nghệ - Website Template

Phù hợp cho:

Tạp chí trực tuyến, hồ sơ viết lách và tổ chức đưa tin

Mô tả:

Nếu bạn cần một nền tảng trực tuyến để hiển thị nhiều nội dung, thì mẫu này là dành cho bạn. Các trang động cho phép bạn quản lý và phân loại liền mạch bộ sưu tập các bài viết của mình với một cơ sở dữ liệu dễ sử dụng. Bạn có thể thêm nhiều danh mục và trang tùy chỉnh tùy thích mà không gặp rắc rối. Chỉ cần mở "Trình quản lý dữ liệu" và tải tất cả nội dung của bạn lên mạng chỉ trong vài phút.