Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Cửa hàng phần cứng - Website Template

Phù hợp cho:

Nhà bán lẻ, doanh nghiệp địa phương và cửa hàng sửa chữa nhà cửa

Mô tả:

Rõ ràng và minh bạch hơn với trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng với mẫu thương mại điện tử truyền thống, đơn giản này. Sử dụng Wix Stores để dễ dàng thêm hàng tồn kho và làm nổi bật các sản phẩm, đồng thời thêm ứng dụng Wix Blog để thu hút khách truy cập trang web với các ý tưởng, hướng dẫn về dự án và hơn thế nữa. Nhấp vào “Chỉnh sửa” để tạo ra một cửa hàng trực tuyến mà khách hàng của bạn sẽ yêu thích.