Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Chương trình thể dục trực tuyến - Website Template

Phù hợp cho:

Phòng tập gym, phòng tập thể dục và huấn luyện viên

Mô tả:

Mẫu mạnh mẽ này ra đời để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn và khuyến khích người dùng khám phá tiềm năng thực sự của họ. Các lớp học trực tuyến, video theo yêu cầu và gói thành viên đều được tích hợp sẵn và có thể tùy chỉnh dễ dàng. Với Wix Bookings, khách hàng của bạn có thể đặt các lớp học họ yêu thích và tập thể dục tại nhà. Đã đến lúc phát triển cộng đồng của bạn. Sẵn sàng chưa? Nhấp vào "Chỉnh sửa" và bắt đầu!