Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Lớp học - Website Template

Phù hợp cho:

Giảng dạy trực tuyến, trường học trực tuyến và nền tảng học tập kỹ thuật số

Mô tả:

Mẫu này giống như một bảng thông báo kỹ thuật số đầy màu sắc và hấp dẫn, mang lại sự thú vị cho việc học trực tuyến. Thêm lịch biểu và liên kết hữu ích mới nhất, tải lên bài tập bằng công cụ chia sẻ tệp dễ sử dụng và bắt đầu tạo Wix Blog để chia sẻ tất cả tin tức và cập nhật mới nhất ở một nơi. Bắt đầu thật dễ dàng – chỉ cần nhấp vào "Chỉnh sửa" để bắt đầu!