Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Hội phụ huynh trường học - Website Template

Phù hợp cho:

Hội phụ huynh, tổ chức giáo dục và nhóm cộng đồng

Mô tả:

Tăng cường tác động cho nhóm của bạn với mẫu hiệu quả và lấy cảm hứng từ cộng đồng này. Được thiết kế như một trung tâm thông tin và tương tác trực tuyến, trang web này có mọi thứ bạn cần: lịch để chia sẻ các sự kiện sắp tới, diễn đàn để thúc đẩy tương tác giữa các thành viên, biểu mẫu có thể tùy chỉnh để cho phép người tham gia mới đăng ký và hơn thế nữa.