Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Blog và diễn đàn cộng đồng - Website Template

Phù hợp cho:

Thành viên cộng đồng, lãnh đạo địa phương và công dân tích cực

Mô tả:

Một cộng đồng, cả trực tuyến và ngoài đời, luôn mạnh mẽ hơn khi được gắn kết lại với nhau. Mẫu này có mọi thứ bạn cần để xây dựng một không gian mà mọi người đều có thể tận hưởng và kết nối. Quản lý sự an toàn và khả năng truy cập với Khu vực thành viên riêng tư, chia sẻ tin tức và cập nhật với Wix Blog và thúc đẩy đối thoại với Wix Forum. Nhấp vào "Chỉnh sửa" và chủ động ngay hôm nay.