Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Gia sư - Website Template

Phù hợp cho:

Giáo viên, người hướng dẫn và huấn luyện viên

Mô tả:

Ra mắt trực tuyến bài học tiếp theo của bạn với một mẫu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn. Wix Bookings cho phép người tham dự dễ dàng đăng ký các sự kiện sắp tới, trong khi Gói trả phí cung cấp cho khách hàng trung thành của bạn tùy chọn trở thành thành viên chính thức. Cả hai công cụ này đều giúp bạn quản lý cộng đồng những người theo dõi thuận tiện, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc xây dựng các dịch vụ trực tuyến của mình.