Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Diễn đàn làm vườn - Website Template

Phù hợp cho:

Người tổ chức cộng đồng, hội đồng thảo luận và nhóm địa phương

Mô tả:

Xây dựng và thúc đẩy cộng đồng của bạn với một không gian trực tuyến thân thiện, nơi các thành viên có thể bắt đầu thảo luận và đặt câu hỏi. Mẫu này gieo mầm cho trang web của bạn thành công với Wix Forum giúp người dùng dễ dàng kết nối và tương tác với nhau. Giữ mọi thứ có tổ chức bằng cách tùy chỉnh các danh mục diễn đàn, sau đó ngồi xem trang web của bạn phát triển.