Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Trường diễn xuất - Website Template

Phù hợp cho:

Giáo viên, hội thảo sáng tạo và studio chuyên nghiệp

Mô tả:

Đưa các kỹ năng giảng dạy của bạn trở thành tiêu điểm với mẫu trang nhã, dễ sử dụng này. Bạn đang tìm học viên mới? Có một hội thảo mới cần quảng bá? Mẫu này có tất cả mọi thứ bạn cần! Quản lý các lớp học của bạn bằng Wix Bookings, chỉnh sửa phần Câu hỏi thường gặp và tải lên lời chứng thực của học viên để gầy dựng thêm uy tín. Đừng quên chia sẻ một hoặc hai đoạn văn về bản thân và kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn. Bạn đã sẵn sàng để gặp những học viên đầu tiên của mình chưa? Hãy bắt đầu chỉnh sửa ngay hôm nay!