Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Thư mời đóng góp - Website Template

Phù hợp cho:

Chính trị gia, doanh nhân và lãnh đạo cộng đồng

Mô tả:

Bạn muốn tổ chức một sự kiện vì mục tiêu bạn quan tâm? Thế thì mẫu chủ đề gây quỹ này là nơi hoàn hảo để bắt đầu. Wix Events cho phép bạn làm nổi bật những điểm nhấn, thời gian và địa điểm cũng như dễ dàng quản lý danh sách khách mời. Chi tiết vô cùng quan trọng, vì vậy hãy nhớ tùy chỉnh lịch biểu và kết nối nút "Đóng góp ngay" để khiến người tham dự của bạn hào hứng và bị thu hút.