Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Chương trình phát thanh tội phạm đích thực - Website Template

Phù hợp cho:

Nhà báo, người làm podcast và người kể chuyện

Mô tả:

Thực tế bạn là một người kể chuyện và mẫu tập trung vào nội dung này là trung tâm hoàn hảo để bạn kể câu chuyện của mình. Wix Podcast giúp bạn dễ dàng tải lên và quản lý toàn bộ các tập podcast của mình. Chia sẻ thông tin thú vị về bạn và đội ngũ bạn quản lý, quảng bá rộng rãi về chương trình và thu hút nhiều người nghe hơn bằng cách chỉnh sửa trang web của bạn ngay hôm nay.