Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Nền tảng khóa học trực tuyến - Website Template

Phù hợp cho:

Hướng dẫn, khóa học video và giảng viên trực tuyến

Mô tả:

Tải lên các video trực tuyến trên nền tảng mà chúng xứng đáng có được với mẫu điện ảnh và đơn giản này. Ứng dụng Wix Video sẽ giúp công việc tải lên, sắp xếp và chia sẻ nội dung trở nên dễ dàng và thú vị, đồng thời cho phép bạn kiểm soát cách tính giá và xem trước toàn bộ bộ sưu tập của mình. Mời khách truy cập trang web đăng ký nhận thông tin cập nhật và thêm một vài thông tin chi tiết về bản thân hoặc các lớp học của bạn. Bạn đã sẵn sàng thu hút những người xem đầu tiên? Bắt đầu chỉnh sửa trang web của bạn ngay hôm nay!