Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Trại STEM - Website Template

Phù hợp cho:

Trại trẻ em, chương trình sau giờ học và tổ chức học sinh sinh viên

Mô tả:

Giúp trẻ hào hứng về việc củng cố các kỹ năng và kết bạn cùng chí hướng với mẫu giáo dục và vui nhộn này. Dễ dàng tùy chỉnh các thông tin quan trọng về chương trình của bạn như ngày tháng diễn ra, các hoạt động và nhân viên. Với Wix Events, phụ huynh có thể đăng ký cho con mình tham gia bất kỳ buổi nào. Nhấp vào "Chỉnh sửa" để biến trang web này thành của riêng bạn và lan tỏa ảnh hưởng đến thế hệ hiếu động tiếp theo.