Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Trại đầu bếp - Website Template

Phù hợp cho:

Trại hè người lớn, chương trình nấu ăn và chỗ nghỉ ngơi cho người lớn

Mô tả:

Chia sẻ sự tự do, niềm vui và năng suất của trại hè người lớn của bạn với mẫu giàu thông tin và hấp dẫn này. Tùy chỉnh thông tin quan trọng như ngày diễn ra, các hoạt động và chi phí; thêm thư viện riêng để làm nổi bật trải nghiệm tại trại; và sử dụng Wix Events để giúp các trại viên tiềm năng dễ dàng giữ chỗ và thanh toán cho buổi học mà họ chọn.