Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Hội chợ thương mại dệt may - Website Template

Phù hợp cho:

Hội chợ dệt may, hội chợ triển lãm, triển lãm quần áo, sự kiện quần áo, hội chợ thương mại

Mô tả:

Giới thiệu hội chợ hoặc triển lãm thương mại sắp tới của bạn với mẫu tuyệt đẹp này. Cho dù sự kiện của bạn có trong ngành dệt may hay không, mẫu này có mọi thứ bạn cần để quảng bá và quản lý sự kiện của mình trực tuyến: thư viện ảnh, đăng ký nhận thư và ứng dụng Wix Events để bạn có thể quản lý vé và lượt đăng ký.