Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Cửa hàng sách - Website Template

Phù hợp cho:

Hiệu sách kỹ thuật số, nhà xuất bản sách và tạp chí trực tuyến

Mô tả:

Mẫu thông minh này chứng minh rằng đôi khi bạn có thể đánh giá một cuốn sách thông qua bìa của nó. Dễ dàng tải lên hình ảnh về các tựa sách bán chạy nhất, những cuốn sách phải có trên bàn cà phê và tuyển tập văn học khác, cập nhật lịch sự kiện sắp tới và thêm thông tin cho biết về bạn là ai và viết về nội dung gì. Bạn đã sẵn sàng để trở thành dân mọt sách? Ra mắt doanh nghiệp của bạn trực tuyến ngay hôm nay!