Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Công ty sản xuất - Website Template

Phù hợp cho:

Công ty sản xuất độc lập, nhà phân phối phương tiện truyền thông và dịch vụ phát trực tuyến video

Mô tả:

Khi nói đến chia sẻ video, càng lớn có nghĩa là càng tốt. Với bố cục Wix Video toàn chiều rộng đặt trên mẫu thiết kế hiện đại, nội dung video gốc sẽ thiết lập phong cách sáng tạo và giải trí cho trang web của bạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa" ngay hôm nay và khiến khách truy cập phải xem qua tác phẩm, xem trước các bản phát hành sắp tới và dễ dàng phát trực tuyến hoặc mua các sản phẩm của bạn.