Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Nhà làm phim - Website Template

Phù hợp cho:

Nhà làm phim tài liệu, đạo diễn và nhà quay phim

Mô tả:

Làm phim cơ bản là ghi lại mọi thứ và chia sẻ những khoảnh khắc có ý nghĩa với người xem. Mẫu hồ sơ ngắn này hoàn hảo để giới thiệu video của bạn một cách hấp dẫn, làm nổi bật tiến độ dự án của bạn và Wix Video giúp bạn dễ dàng tải lên và quảng bá các câu chuyện điện ảnh của mình trực tuyến.