Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Người hướng dẫn yoga - Website Template

Phù hợp cho:

Huấn luyện viên yoga, pilate & thể dục và huấn luyện viên cá nhân

Mô tả:

Thu hút học viên mới bằng mẫu đô thị hấp dẫn này. Hoàn hảo cho huấn luyện viên yoga, pilate và bất kỳ loại hình tập luyện nào khác, mẫu này mang đến sự cân bằng phù hợp cả về hình thức lẫn chức năng. Với Wix Bookings, bạn có thể dễ dàng quản lý cả lớp học riêng và lớp học theo nhóm, đồng thời theo dõi lịch trình của mình. Bắt đầu chỉnh sửa ngay bây giờ để quản lý công việc kinh doanh trực tuyến của bạn tốt hơn!