Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Phim điện ảnh - Website Template

Phù hợp cho:

Trang web phim, nhà sản xuất video, hãng phim và công ty phát hành phim

Mô tả:

Quảng cáo bản phát hành video mới nhất của bạn bằng một mẫu giới thiệu quá trình sản xuất một cách đẹp mắt và toàn diện. Tùy chỉnh nội dung để nắm bắt được phong cách và chủ đề của dự án. Còn với Wix Video, bạn có thể dễ dàng tải lên, quản lý và phân phối phim của mình cho khán giả ở khắp nơi.