Nhấp vào chỉnh sửa và tạo ra trang web tuyệt vời của riêng bạn

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Trường dạy ngôn ngữ trực tuyến - Website Template

Phù hợp cho:

Giảng viên trực tuyến, nhà sản xuất phim và công ty phân phối video.

Mô tả:

Chia sẻ kiến thức chuyên môn và nội dung đa phương tiện giáo dục của bạn với mẫu thú vị và hấp dẫn này. Ứng dụng Wix Video giúp bạn dễ dàng tải lên bộ sưu tập video, quảng bá các khóa học trực tuyến và quản lý lượt đăng ký của người dùng. Tạo tác động với các bài học thú vị và tài nguyên chuyên nghiệp của bạn, nhấp vào "Chỉnh sửa" để bắt đầu tùy chỉnh nền tảng chia sẻ video của bạn ngay hôm nay.