Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Cửa hàng hàng gia dụng - Website Template

Phù hợp cho:

Cửa hàng dệt may, trang trí nhà và bán vải.

Mô tả:

Một mẫu thương mại điện tử hiện đại và hấp dẫn để đưa sản phẩm của bạn lên ánh đèn sân khấu. Kiểm soát tông màu của mẫu này bằng cách chỉ cần thay đổi hình ảnh để thể hiện phong cách cửa hàng của bạn. Để bắt đầu, hãy tải sản phẩm của bạn lên bằng Wix Stores, tùy chỉnh mục Câu hỏi thường gặp và làm nổi bật các mặt hàng mới nhất. Hãy bắt đầu chỉnh sửa ngay để đưa sản phẩm của bạn hiện diện trực tuyến ngay hôm nay!