Click edit and create your own amazing website

Đọc thêmChỉnh sửa trang web này

Ban nhạc - Website Template

Phù hợp cho:

Ban nhạc, nhạc sĩ và nghệ sĩ.

Mô tả:

Quảng bá ban nhạc của bạn với mẫu một trang tích hợp Bộ tài liệu báo chí điện tử (EPK) chuyên nghiệp và gọn gàng này. Với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, bạn chỉ cần tải lên các bản nhạc, video và tiểu sử của riêng mình. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ ngày lưu diễn nào sắp tới và tải lên danh sách bài hát cũng như khách mời lưu diễn để phục vụ báo giới. Chia sẻ EPK của bạn với những người chọn lọc, bằng mật khẩu bảo vệ trang web hoàn thiện của bạn. Hãy bắt đầu chỉnh sửa ngay bây giờ để đưa ban nhạc của bạn ra ngoài!