Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Worktual Connector
Của Worktual Limited
Có gói miễn phí

Worktual Connector

Của Worktual Limited
Configure the Worktual Chat Widget in your site
Chưa có bài đánh giá nào
Có gói miễn phí

Tổng quan về Worktual Connector

    Users can easily configure the Worktual Chat Widget into your site
    It seamlessly integrate with Worktual for Customer Sync
    Customers detail automatically sync into Worktual based on refresh timer
Users can easily configure the Worktual Chatbot into your site. Sync Customer data which eliminating manual tasks and saving time on data imports and Customers can order & purchase the site products from Worktual Chatbot.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Xaia1

Miễn phí

Unlimited Agents
Live Chat Widget
Basic Knowledge Base
GÓI Xaia2

$25

/tháng
Live Chat Widget
Customer Insights
Basic Knowledge Base
GÓI Xaia3

$120

/tháng
ML-Based Powerful Customer Service
Interactive Appointment Booking System
Email Marketing Campaigns
Visual Bot Creator
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix